Spa Service

NAILS

 

 1. Nail repair / Sửa móng, nhặt da chết ………….... 99k
 2. Manicure / Pedicure with gel polish/ Sơn gel… 159k
 3. Spa nails services/(Scrub, manicure/pedicure with gel polish) …349k
 4. Choose from 2 colors/Sơn 2 màu trở lên  … + 10k / color - màu
 5. Remove nails or gel / Phá gel……………...........  79k
 6. Gel polish change …………………...… 100k – 120k
 7. Charm / Trang trí

Stones / Gắn đá………………………………. 5k-50k/ stone

Dried flower / Hoa khô………………….…. 20k-25k / finger - móng

Sticker, ruban…

Nacre / Xà cừ…………………………..…… 20k-25k / finger - móng

Nail emulsion / Nhũ móng………………….…… 20k / finger – móng

 1. Ombre…………………………………………… 12k / finger
 2. Draw nail/Draw with 1-2-3 colors ………. 20k – 25k – 30k / finger-móng
 3. Cladding Nails /Móng ốp ………………....… 150k / bộ (20k / finger – móng)
 4. Nail Join /Nối móng …………………………250k / bộ (30k / finger – móng)

Make Appointment

(Free pickup from your staying to our Spa)